ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ้งล้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ้งล้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ้งล้ง

120 ถนนเสริมสินค้า แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2223-0493-5

Fax : 0-2223-0495

E-mail : lee-earth@hotmail.com,
lily-lovelyearth@yahoo.com

Website :

Type of business : Wholesaler

Type of product : Grey Fabric,Piece Dyed,Printed Fabric

Type of material : Cotton,Rayon

ผู้ติดต่อ :

คุณกิตติพงษ์ วิเศษพงษ์อารีย์ คุณสุภาวดี กิจศรีเจริญชัย