ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี้ยเต็กเป้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี้ยเต็กเป้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี้ยเต็กเป้า

178 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2222-0381, 0-2223-6728, 0-2221-3225, 0-2622-7278

Fax : 0-2225-6181

E-mail : maleeetp@hotmail.com

Website :

Type of business : Wholesaler

Type of product : Printed Fabric,Knitted Fabric,Suiting

Type of material : Cotton,Polyester,T/C,T/R,Nylon

ผู้ติดต่อ :

คุณเชี่ยวชาญ ครองมงคลกุล
คุณณรงชัย ครองมงคลกุล