ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งเฮงล้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งเฮงล้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งเฮงล้ง

165 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2221-1456, 0-2224-5550, 0-2224-6681

Fax : 0-2225-3115

E-mail :

Website :

Type of business : Wholesaler

Type of product : Piece Dyed,Taffeta

Type of material : Nylon

ผู้ติดต่อ :

คุณกิติชัย การุญรัตนกุล