ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็กเท็กซ์ไทล์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็กเท็กซ์ไทล์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็กเท็กซ์ไทล์

8 ตรอกชุ่ม ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 08-1824-2804

Fax : 0-2622-5533

E-mail :

Website :

Type of business : Wholesaler

Type of product : Piece Dyed,Printed Fabric

Type of material : Cotton,Rayon

ผู้ติดต่อ :

คุณดรุณี ภัทรพงศ์สันต์
คุณวรเดช ภัทรพงศ์สันต์