ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็งเชียง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็งเชียง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็งเชียง

68 ถนนเพาะพานิช แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2224-5750, 0-2225-2196

Fax :

E-mail :

Website :

Type of business : Wholesaler

Type of product : Piece Dyed,Printed Fabric

Type of material : Cotton,Rayon

ผู้ติดต่อ :

คุณประสาน วงศ์ไวศยวรรณ