ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ่ง ติ้ง เชียง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ่ง ติ้ง เชียง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ่ง ติ้ง เชียง

87 ซอยเสริมสินค้า ถนนเยาวราช
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2224-5941

Fax : 0-2224-5875

E-mail :

Website :

Type of business : Wholesaler

Type of product : Grey Fabric

Type of material : Cotton

ผู้ติดต่อ :

คุณชูฤทธิ์ บุญฤทธิ์ฤทัยกุล