ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งทรงเสรี (ทรงชัยรี)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งทรงเสรี (ทรงชัยรี)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งทรงเสรี (ทรงชัยรี)

35 ตรอกไกร ถนน อนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2222-5199, 0-2222-0236, 0-2622-7552

Fax : 0-2226-1284

E-mail :

Website :

Type of business : Wholesaler

Type of product : Yarn Dyed,Piece Dyed,Interlining,Suiting,Uniform

Type of material : Polyester,T/C,T/R

ผู้ติดต่อ :

คุณอนุวัฒน์ ไพศาขมาศ
คุณสุรเชษฐ์ ไพศาขมาศ