ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมง่วนจั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมง่วนจั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมง่วนจั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมง่วนจั่น

283 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2221-0595, 0-2221-1116-7, 0-2622-5118, 0-2221-1137-8

Fax : 0-2225-4454

E-mail : sales@knctextile.co.th

Website : www.knctextile.co.th

Type of business : Wholesaler

Type of product : Grey Fabric,Piece Dyed,Printed Fabric,Chemically Finished Fabric,Interlining,Bed Sheet,Uniform,Non Woven

Type of material : Cotton,Polyester,T/C,T/R,Taffeta

ผู้ติดต่อ :

คุณสุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์

คุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์

คุณเศรษฐพงศ์ ศรีสุภรวาณิชย์