หจก. เอช.เจ. วินเท็กซ์ เลซ

หจก. เอช.เจ. วินเท็กซ์ เลซ

หจก. เอช.เจ. วินเท็กซ์ เลซ

206 ตรอกไกร ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2221-4274, 0-2221-2067

Fax : Fax : 0-2223-3989

E-mail :

Website : //www.ravin@vintextile.com

Type of business : Exporter,Importer

Type of product : Grey Fabric,Piece Dyed,Printed Fabric,Knitted Fabric,Chemically Finished Fabric,Suiting,Embroldey,Lace,Velvet,Flannel,Interlining,Sarong,Tradltlonal shlrt,Jacquard,Net

Type of material : Cotton,Polyester,T/C,Rayon,Nylon

ผู้ติดต่อ :

คุณราวินทร์ โกการ์

คุณฮาร์บาล โกการ์