บริษัท ไวท์กรุ๊ป เท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริษัท ไวท์กรุ๊ป เท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริษัท ไวท์กรุ๊ป เท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริษัท ไวท์กรุ๊ป เท็กซ์ไทล์ จำกัด

657 ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2222-4961, 0-2225-7690

Fax : 0-2225-5934

E-mail : wgtt657@yahoo.com

Website :

Type of business : Importer,Wholesale,Manufacturer

Type of product : Yarn Dyed,Piece Dyen,Printed Fabric,Knitted Fabric,Special Fabric,Denim

Type of material : Conton,Polyester,T/C,T/R Rayon,T/C,CVC

ผู้ติดต่อ :

คุณสมชาย สมกุศล คุณสมนึก สมกุศลคุณสมนึก สมกุศล