บริษัท ไทย ที ที จำกัด

บริษัท ไทย ที ที จำกัด

บริษัท ไทย ที ที จำกัด

40-42 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา ซอย 6
ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

Tel : 0-2439-4925-8

Fax : 0-2439-4929

E-mail :

Website :

Type of business : Wholesaler

Type of product : Piece Dyed,Printed Fabric

Type of material : Polyester,Cotton,Rayon,Nylon

ผู้ติดต่อ :

คุณสุรินทร์ ศรีอริยวัฒน์ คุณพงศ์เทพ จิราภา