บริษัท ไทยรุ่ง อินเตอร์ บิส จำกัด

บริษัท ไทยรุ่ง อินเตอร์ บิส จำกัด

บริษัท ไทยรุ่ง อินเตอร์ บิส จำกัด

209-210 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

Tel : 0-2910-4491-3, 0-2910-3605, 0-2587-8053

Fax : 0-2910-3604

E-mail : chai@tib.co.th, admin@tib.co.th

Website :

Type of business : Exporter,Garment,Manufacturer

Type of product : Yarn Dyed,Solid Fabric,Special Fabric,Natural Fiber

Type of material : Cotton,T/C,CVC

ผู้ติดต่อ :

คุณชัยรัตน์ สุธีจิตสิริ คุณนวลอนงค์ สุธีจิตสิริ