บริษัท ไทยกรุ๊ปเท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริษัท ไทยกรุ๊ปเท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริษัท ไทยกรุ๊ปเท็กซ์ไทล์ จำกัด

84 ถนนเสริมสินค้า แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2221-8765, 0-2224-4932

Fax : 0-2622-8443

E-mail :

Website :

Type of business : Wholesaler

Type of product : Piece Dyed,Printed Fabric

Type of material : Cotton,Polyester,T/C

ผู้ติดต่อ :

คุณกร เสรีโรจนสิริ