บริษัท ใต้ฟ้าเท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริษัท ใต้ฟ้าเท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริษัท ใต้ฟ้าเท็กซ์ไทล์ จำกัด

817 ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2224-5800, 0-2224-6700

Fax : 0-2224-6700

E-mail :

Website :

Type of business : Wholesaler

Type of product : Printed Fabric

Type of material : Cotton,Polyester,T/C

ผู้ติดต่อ :

คุณวิฑูรย์ ถาวรไชยโสภณ คุณศรุต ถาวรไชยโสภณ