บริษัท โรงงานผ้าไทย (มหาชน) จำกัด

บริษัท โรงงานผ้าไทย (มหาชน) จำกัด

บริษัท โรงงานผ้าไทย (มหาชน) จำกัด

385 ซอยบางเมฆขาว สุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Tel : 0-2703-8484, 0-2222-9171-2

Fax : 0-2387-0894, 0-2387-1983

E-mail : thaitex@tti.co.th

Website : www.tti.co.th

Type of business : Exporter,Wholesaler,Manufacturer

Type of product : Grey Fabric,Yarn Dyed,Piece Dyed,Printed Fabric

Type of material : Cotton,Polyester,T/C,T/R,Rayon,C/R

ผู้ติดต่อ :

คุณกำจร ชื่นชูจิตต์