บริษัท แสงไทย (2525) จำกัด

บริษัท แสงไทย (2525) จำกัด

บริษัท แสงไทย (2525) จำกัด

บริษัท แสงไทย (2525) จำกัด

232-234 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2222-8242, 0-2222-6559, 0-2221-2803

Fax : 0-2223-3695

E-mail :

Website :

Type of business : Wholesaler

Type of product : Piece Dyed,Printed Fabric

Type of material : Cotton,Polyester,T/C,T/R

ผู้ติดต่อ :

คุณบุญส่ง ทรงธีระปัญญา