บริษัท เอสพีบี เท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริษัท เอสพีบี เท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริษัท เอสพีบี เท็กซ์ไทล์ จำกัด

63/2-3 ซ.เจริญนคร 53 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

Tel : 0-2437-8506-7

Fax : 0-2437-8501

E-mail : spb@loxinfo.co.th

Website :

Type of business : Exporter,Importer,Wholesaler

Type of product : Suiting,Yarn Dyed,Piece Dyed,

Type of material : Cotton,Polyester,T/C,T/R,Wool,T/W,Nylon,T/R,P/U,CVC

ผู้ติดต่อ :

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล คุณสุวรรณา โลหะวัฒนกุล