บริษัท เพียวเท็กซ์ จำกัด

บริษัท เพียวเท็กซ์ จำกัด

บริษัท เพียวเท็กซ์ จำกัด

803 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 4
ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

Tel : 0-2709-4404

Fax : 0-2709-4405

E-mail : pt8032@gmail.com

Website :

Type of business : Manufacturer

Type of product : Yarn Dyed,Sarong,Traditional Fabric,Upholstery,Canvas

Type of material : Cotton,Polyester

ผู้ติดต่อ :

คุณรังษี หล่อธนกิจ