บริษัท เจ.พี. สตาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท เจ.พี. สตาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท เจ.พี. สตาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด

11 ตรอกโรงพิมพ์ ถนนเยาวราช
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2224-1075, 0-2224-5818

Fax : 0-2622-6833

E-mail : ravindsachdej@hotmail.com

Website :

Type of business :

Type of product : Piece Dyed,Printed Fabric,T/C,Embroidery,Lace,Velvet,Flannel,Voile,Upholstery,Sarong,Traditional Fabric

Type of material : Cotton,Polyester,T/C,Rayon

ผู้ติดต่อ :

คุณรวินทร์ สัจจเดช คุณสุนทร สัจจเดช