บริษัท อัศวินฟอกย้อม จำกัด

บริษัท อัศวินฟอกย้อม จำกัด

บริษัท อัศวินฟอกย้อม จำกัด

879 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

Tel : 0-2585-1112

Fax : 0-2585-3882, 0-25855915

E-mail : bwm@bwm-group.com

Website : Website: www.bwmgroup.net

Type of business : Exporter,
Manufacturer

Type of product : Piece Dyed

Type of material : Cotton,T/C,T/R,Linen

ผู้ติดต่อ :

คุณพรชัย งามมหรัตน์