บริษัท ส. ถาวรเท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริษัท ส. ถาวรเท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริษัท ส. ถาวรเท็กซ์ไทล์ จำกัด

98/2 ตรอกไกร ถนนอนุวงศ์
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2225-6191, 0-2222-4899,0-2224-5850, 0-2221-4383

Fax : 0-2225-6190

E-mail :

Website :

Type of business : Wholesaler

Type of product : Piece Dyed,Printed Fabric

Type of material : Cotton,T/C

ผู้ติดต่อ :

คุณถาวร เจริญเขษมสุข
คุณเอกชัย เจริญเขษมสุข