บริษัท สหวงศ์ จำกัด

บริษัท สหวงศ์ จำกัด

บริษัท สหวงศ์ จำกัด

10-12 ตรอกโรงพิมพ์ ถนนเยาวราช
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2224-8833-6, 0-2622-5184-6

Fax : 0-2224-8000

E-mail :

Website :

Type of business : Wholesaler

Type of product : Yarn Dyed,Piece Dyed

Type of material : Polyester,T/R

ผู้ติดต่อ :

คุณสมศักดิ์ วงศ์ศิริกุล