บริษัท ศรีสุภรณ์ จำกัด

บริษัท ศรีสุภรณ์ จำกัด

บริษัท ศรีสุภรณ์ จำกัด

13/20-13/22 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2222-8486, 0-2622-8276-7

Fax : 02-225-4454

E-mail : sales@knctextile.co.th

Website : www.knctextile.co.th

Type of business : Wholesaler

Type of product : Grey Fabric,Piece Dyed,Printed Fabric,Chemically Finished Fabric,Uniform,Interlining,Bed Sheet,Non Woven,100% Polyester Satin,100% Polyester Taffeta

Type of material : Cotton,Polyester,T/C,T/R,CVC

ผู้ติดต่อ :

คุณสุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวานิชย์ คุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวานิชย์

คุณ เศรษฐพงศ์ ศรีสุภรวาณิชย์