บริษัท ศรีกรุงเซ็นเตอร์ และ บุตร จำกัด

บริษัท ศรีกรุงเซ็นเตอร์ และ บุตร จำกัด

บริษัท ศรีกรุงเซ็นเตอร์ และ บุตร จำกัด

บริษัท ศรีกรุงเซ็นเตอร์ และ บุตร จำกัด

345-345/1 ถนนมหาพฤกฒาราม แขวงมหาพฤกฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel : 02-639-6388

Fax : 02-639-6377

E-mail : sale@srikrungcenter.com

Website : www.srikrungcenter.com

Type of business : Wholesaler

Type of product : Yarn Dyed,Piece Dyed,Printed Fabric,Curtain,Upholstery,Home Fabric.

Type of material : Cotton,Polyester,Rayon

ผู้ติดต่อ :

คุณ มนตรี ซอสุวรรณมาศ

คุณ กฤษฎา ซอสุวรรณมาศ