บริษัท ลิ่นฮะเฮง จำกัด

บริษัท ลิ่นฮะเฮง จำกัด

บริษัท ลิ่นฮะเฮง จำกัด

บริษัท ลิ่นฮะเฮง จำกัด

225-227 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2221-3303, 0-2221-8707, 0-2622-6766

Fax : 0-2225-4453

E-mail : linhahheng@hotmail.com

Website :

Type of business : Exporter,Importer,Wholesaler

Type of product : Yarn Dyed,Piece Dyed,Suiting

Type of material : Cotton,Polyester,T/R

ผู้ติดต่อ :

คุณจงจิตต์ ล้อวาณิชย์ คุณจิตรลดา ล้อวาณิชย์