บริษัท รอยัลยูนิเวอร์แซล เลซ จำกัด

บริษัท รอยัลยูนิเวอร์แซล เลซ จำกัด

บริษัท รอยัลยูนิเวอร์แซล เลซ จำกัด

บริษัท รอยัลยูนิเวอร์แซล เลซ จำกัด

143, 143/3 หมู่ 9 ซอยนวลทอง ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

Tel : 0-2429-1107, 0-2409-1104, 0-2810-1641-3

Fax : 0-2810-9350, 0-2429-1103

E-mail : unilace@asiaaccess.net.th

Website : www.royaluniversallace.com

Type of business : Exporter,Importer,Manufacturer

Type of product : Embroidery,Lace

Type of material :

ผู้ติดต่อ :

คุณสัญชัย เศรษฐี