บริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

968 ชั้น 24-26 อาคารมูลนิธิอื้อจือเหลียง
ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel : 0-2632-4100,
0-2632-4200 (Ext. 1725)

Fax : 0-2632-4185

E-mail : chanvit.athsukitkul@mitsubishi
corp.com

Website : www.mitsubishicorp-th.com

Type of business : Exporter,Importer,Trader

Type of product : Yarn Dyed,Fashion Fabrics,Accessories

Type of material : natural fiber,man made fiber,synthetic

ผู้ติดต่อ :

คุณชาญวิทย์ อัทฒ์สุขิตกุล