บริษัท มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2
ชั้น 10-11 ถนนวิทยุ ลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel : 0-2256-6900 (50 Lines)

Fax : 0-2263-2286

E-mail :

Website :

Type of business : Exporter,Importer,Wholesaler,Manufacturer

Type of product : Grey Fabric,Yarn Dyed,Piece Dyed,Printed Fabric,All kinds of Yarns

Type of material : Cotton,Polyester,T/C,T/R,Rayon,Nylon,Acrylic

ผู้ติดต่อ :

Mr. Siripson Tiranunrungrueng