skip to Main Content

บริษัท มณผ้าไทย จำกัด

129 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2223-9405, 0-2221-5740

Fax : 0-2221-5740

E-mail :

Website :

Type of business : Wholesaler

Type of product : ผ้าทอพื้นเมือง,ผ้าลายไทย,ผ้าโสร่งปาเต๊ะ,ผ้าซิ่น,ผ้าพื้นไทย,ผ้าขาวม้า,ผ้าเกาะยอ,ผ้าถุง

Type of material :

ผู้ติดต่อ :

คุณณัฐมน ไวกิจอเนก

Back To Top