บริษัท พี.พี.เท็กซ์ไทล์พิมพ์ย้อม จำกัด

บริษัท พี.พี.เท็กซ์ไทล์พิมพ์ย้อม จำกัด

บริษัท พี.พี.เท็กซ์ไทล์พิมพ์ย้อม จำกัด

211/7 ตรอกไกร ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2225-0151

Fax : 0-2622-4103

E-mail :

Website : www.pptextile.co.th

Type of business : Manufacturer

Type of product : Grey Fabric,Piece Dyed,Printed Fabric,Suiting

Type of material : Cotton,Polyester,T/C,T/R,Rayon

ผู้ติดต่อ :

คุณธนัชพงศ์ อุ่นพิพัฒน์
คุณณัฐญา อุ่นพิพัฒน์