บริษัท พรีม่า เลซ จำกัด

บริษัท พรีม่า เลซ จำกัด

บริษัท พรีม่า เลซ จำกัด

47/256 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

Tel : 0-3482-6701, 0-2224-6292

Fax : Tel : 0-3482-6701, 0-2224-6292

E-mail : anand@primalace.co.th

Website : www.primalace.co.th

Type of business : Manufacturer

Type of product : Embroidery,Lace

Type of material : Cotton,Polyester,Rayon,Trimming,T/C,Organdy

ผู้ติดต่อ :

คุณราเมศร์ คานธี คุณอนันต คานธี