บริษัท นิคกี้เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท นิคกี้เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท นิคกี้เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

50 ซอยพาณิชยการธนบุรี 19 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Tel : 0-2864-2020-5

Fax : 0-2864-2026

E-mail : bobarora9@gmail.com

Website :

Type of business : Wholesaler

Type of product : Grey Fabric,Interlinings,Non Woven

Type of material : Polyester

ผู้ติดต่อ :

คุณประทีป อโรรา