บริษัท นำจิง จำกัด

บริษัท นำจิง จำกัด

บริษัท นำจิง จำกัด

256, 258 ซอยเพชรเกษม 42 ถนนเพชรเกษม แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160

Tel : 0-2457-1471-2, 0-2869-4701-2

Fax : 0-2869-4700

E-mail : jingjai70@hotmail.com,
namjing2000@yahoo.com

Website :

Type of business : Exporter,Wholesaler

Type of product : Yarn Dyed Fabric,Piece Dyed Fabric,Printed Fabric

Type of material : Cotton,Polyester,T/C,T/R

ผู้ติดต่อ :

คุณนภา ชินอิสระยศ คุณตาวัน นาคสิงห์