บริษัท ชินเชี่ยวชาญ จำกัด

บริษัท ชินเชี่ยวชาญ จำกัด

บริษัท ชินเชี่ยวชาญ จำกัด

2-4 ถนนเพาะพานิช แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel : 0-2221-5641, 0-2221-0357, 0-2224-0644

Fax : 0-2224-0644

E-mail : cccbkkth@gmail.com

Website : www.chinchiewchan.com www.facebook.com/chainchiewchan

Type of business : Wholesaler

Type of product : Towel,Bed sheet,Blanket

Type of material : Cotton,Polyester,
T/C,Nylon

ผู้ติดต่อ :

คุณชิน ชินเชี่ยวชาญ คุณภิญญดา ชินเชี่ยวชาญ