บริษัท จี.พี.อิมเป๊กซ์ จำกัด

บริษัท จี.พี.อิมเป๊กซ์ จำกัด

บริษัท จี.พี.อิมเป๊กซ์ จำกัด

219 / 2 อาคารดีวานจันด์ ชั้น 9 ห้อง 9 เอ ถ.ราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100

Tel : 0-2622-7218

Fax : Fax : 0-2225-5033

E-mail : pranim@gmail.com

Website :

Type of business : Trader

Type of product : Grey Fabric,Yarn Dyed,Piece Dyed,Printed Fabric,Sarong,Embroidery,Lace

Type of material : Rayon,Cotton,Polyester,T/C

ผู้ติดต่อ :

คุณประมินทร์ สัจจมหิทธินันท์